Sorular / Cevaplar

1.    Yarışmada tasarımların bilgisayar ortamında hazırlanması şart mı? El çizimiyle projeyi anlatabilir miyiz?

 

        Yarışma şartnamesinin “YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER” başlığında da belirtildiği üzere; grafik anlatımlarda, yarışmacıların inisiyatifine bağlı olarak uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılabilecektir. Çizimlerinizi taranmış şekilde bilgisayar ortamından gönderebilirsiniz.

 

 

2.    Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı öğrencisiyim.  Aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı programı yan dal öğrencisiyim. Yarışmaya başvurmamda herhangi bir sakınca var mıdır?

 

        Okulunuzdan, Endüstri Ürünleri Tasarımı yan dal programı öğrencisi olduğunuza dair öğrenci belgesini almanız gerekmektedir. Başvurunuz sırasında diğer belge ve dokümanlarınızla birlikte bu belgeyi sisteme yükleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

 

 

3.    Yarışmaya katılmak için ön başvuru gerekli mi? Proje yüklemeleri sırasında başvuru yapmamız yeterli midir?

 

        Yarışmaya katılmak için herhangi bir ön başvuru gerekli değildir. Proje yüklemeleriniz sırasında başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

 

 

4.    Yarışmada katılımcılardan ofis ya da ev tasarlamaları mı bekleniyor? Ofis ya da yaşam alanlarına ek bir sosyal mekân tasarımı mı yoksa her ikisine de ek olan sosyal alanlardan herhangi birini mi tasarlayacağız? Bu tasarımlar iç mekân ağırlıklı mı olacak?

 

        Yarışmacıların ofis ya da ev tasarlamaları beklenmemektedir. Yarışmada, sınırlarını katılımcının belirlediği m2 de, katılımcının hedeflediği kullanıcı kitlesi için ofis ya da yaşam alanı tasarlaması ve seçmiş olduğu bu mekâna bağlı olarak belirlediği FOLD mekânını ve mekâna dair ürününü en fazla 30 m2 de, fikir + mekân + ürün senaryosunda oluşturması beklenmektedir. Seçimleriniz hem mimari/iç mimari çözümlemeleri hem de endüstriyel ürün önerilerini kapsamaktadır.

 

 

5.    Paftalarımızı el çizimi olarak hazırlayıp, taranmış şekilde bilgisayar ortamından gönderebilir miyiz?

 

        BKNZ: CEVAP-1.

 

 

6.    Yüksek lisans öğrencisiyim ancak sağlık sorunlarım nedeniyle dönemimi dondurmak zorunda kaldım? Yarışmaya katılabilir miyim?

 

        Şartname gereği yarışmaya lisans ve lisansüstü kayıtları devam eden öğrenciler katılabilmektedir.

 

 

7.    Türkiye’de yabancı uyruklu öğrenciyim? Yarışmaya katılabiliyor muyum?

 

        Yarışmaya katılmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.

 

 

8.    Yarışmaya yabancı öğrenciler katılabiliyorsa TC kimlik belgem olmadığı için İkamet tezkeresi bilgileri mi göndermek zorundayım?

 

        Yarışmaya katılmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, İkamet İzin belgelerini diğer istenen belgelerle birlikte paylaşması yeterli olacaktır.

 

 

9.    Foldit yarışmasında yapılacak olan çizimlerde hangi teknikler kullanılmalıdır?

 

        BKNZ: CEVAP-1.

 

 

10.  Yarışmada katılımcılardan beklenen FOLDHOME’daki mevcut aktivitelere yeni mekân önerileri mi tasarlanacak yoksa yeni aktivite ve mekânını birlikte mi tasarlanacak?

 

        Yarışmada, mevcut FOLD konseptlerini geliştirerek önerilerde bulunabileceğiniz gibi, sıfırdan yeni FOLD konseptleri de önerebilirsiniz. Katılımcılardan, geliştirecekleri senaryoda hem aktiviteyle tanımlanan mekânı kurgulamaları ve mimari dille anlatmaları; hem de seçilen mekân içerisinde bu mekân ve aktiviteyle ilintili bir ürün tasarlamaları beklenecektir.

 

 

11.  Ben 2015 Haziran ayında mimarlık bölümünden mezun oldum. Şu anda çalışmaktayım ve yüksek lisans için başvurularımı yapmaktayım. 2017 Eylül ayı itibariyle yüksek lisansa başlayacağım. Şu anda bu yarışma için başvurabilir miyim acaba?

 

        BKNZ: CEVAP-6.

 

 

12.  Farklı disiplinlerden (mimarlık, içmimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı hariç) bireysel olarak katılabiliyor muyuz?

 

        Yarışma şartnamesi 3.nolu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığında belirtilen mimarlık, içmimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı alanlarında eğitim gören öğrenciler yarışmaya katılabilmektedir. Bu koşulların dışındaki öğrenciler yarışmaya kabul edilmemektedir.

 

 

13.  Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi bölümde 3. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya katılabiliyor muyuz?

                      

        BKNZ: CEVAP-12.           

 

 

 

14.  Endüstriyel Tasarım Mühendisliği okuyorum. Cad çizimler üzerine birçok tasarım fikri üzerine çalışıyorum. Uzun süredir de bu yarışmanız üzerinde uğraşıyorum. Katılım sonucunda projem değerlendirmeye alınır mı?

 

        BKNZ: CEVAP-12.

 

 

15.  Bizden belirlememizi istediğiniz sınırlar 30 m2'lik FOLD mekânının lokasyonu var mıdır? Örneğin: Beşiktaş'ta 30 m2'lik bir alan tasarımı gibi?

 

        Yarışmacılar, mekân tasarımlarını kendilerinin seçtiği lokasyon ve metrekarede ifade etmekte serbesttirler.

 

 

16.  Mimarlık bölümü mezunuyum ancak şehir planlama bölümüne bağlı kentsel mekân organizasyonu ve tasarımı bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Bu şartlarda yarışmaya katılabiliyor muyum?

 

        Hem lisans mezuniyet belgenizi hem de yüksek lisans öğrenci belgenizi tarafımıza ibraz ettiğiniz takdirde yarışmaya katılabilirsiniz.

 

 

17.  Yarışmaya yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık mıdır?

 

        Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerine bağlı mimarlık, içmimarlık ve endüstri ürünleri tasarım bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

 

 

18.  Mekân kurgusu için tasarlanacak olan ürün, yalnızca fikir olarak tasarımımızı mı yönlendirecek yoksa çalışır halde somut bir ürün haline getirmemiz gerekiyor mu?

 

        Ürün tasarımlarınızın uygulanabilir öneriler/tasarımlar olması beklenmektedir.

 

 

19.  Şartnameye göre doktora öğrencileri katılamıyor sanırım öyle değil mi?

 

        BKNZ: CEVAP-17.           

 

 

20.  FOLD konsepti tam olarak nedir, sitenizden baktım ama tam anlaşılmadı. Oturulan evde isteğe göre ek kısımlar mı eklenebiliyor kullandığın kadar öde denilmiş mesela salon kullanıldığında karşı komşunun da misafiri geldiyse salon nasıl kullanılacak net bir açıklama yapabilir misiniz?

 

        Yarışma websitesi www.neffoldit.org adresinde yer alan “FOLD Nedir?” başlığını incelemenizi tavsiye ederiz.

 

 

21.  Yarışmada ekstra mekân mı üretiyoruz yani kinetik mimarlığı kullanıp bir şeyler tasarlayabilir miyiz?

 

        Yarışmacıların yarışmanın amacı doğrultusunda NEF’in FOLD konspetini temel alarak istedikleri şekilde (kinetik mimari de dâhil olmak üzere) mekân ve ürün çözüm önerilerini geliştirebilir. Fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabileceklerdir. Yaratılan senaryo yarışma amacında belirtildiği gibi net olarak jüriye aktarılmalıdır.

 

        + BKNZ: CEVAP-4.

 

 

22.  Tasarlanacak FOLD Mekânın kat yüksekliği(h) en fazla kaç cm olmalıdır?

                      

        Yarışmacılar mimari ölçek ve fizik kurallarına bağlı kalmak koşullu ile tasarımlarında herhangi bir kat yüksekliği sınırlaması bulunmamaktadır. Plan ve kesitlerinizde ölçü ve ölçek bilgilerine yer vermeniz beklenmektedir.

 

 

23.  Tasarlanan FOLD mekânı sadece kullanıcıya mı ait olmalı yoksa tasarlanan konsepte bağlı olarak eğitmen veya çalışan bulunabilir mi?

 

        Yarışma senaryo ve mekân kurguları yarışmacıların inisiyatifine bağlıdır. İstediğiniz senaryoyu geliştirebilirsiniz.

 

 

24.  Tasarlanacak FOLD mekânı, yapının istenilen yerine konumlandırılabilir mi? Örneğin; Zemin kat mağaza alanları veya çatı katı yeşil alan gibi.

 

        BKNZ: CEVAP-15.           

 

 

25.  Hizmet fonksiyonuna cevap veren bir FOLD mekân tasarımı düşünülebilir mi?

 

        BKNZ: CEVAP-15 ve 23.               

 

 

26.  Belirtiler 30 m2lik alan için standart bir tavan yüksekliği ya da maksimum minimum değerler var mıdır?

 

        BKNZ: CEVAP-22.

 

 

28.  Senaryolaştıracağımız yaşam alanının kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Önereceğimiz FOLD mekânının, yaşam alanıyla ilişkisi, çevreyle ilişkisi önem verilen kriterlerden midir yoksa FOLD mekânını kendi içinde mi değerlendirmeliyiz?

 

        Katılımcılar, yarışmanın amacı doğrultusunda NEF’in FOLD konseptini temel alarak istedikleri mekân yorumlamasını yapmakta serbesttirler. Geliştireceğiniz FOLD mekânını kurguladığınız senaryonun bir parçası olarak değerlendirmeniz beklenmektedir. Yarışmacı, belirlediği senaryo kapsamında mekândan ürüne uzanan tasarım kurgusunu oluşturmalı ve bu kapsamda tasarlamalıdır.  Senaryonuzun konut içi yaşam alanından ziyade, ortak alanlara odaklanılması düşünülmelidir. Bir veya birden fazla aktivitenin, bir veya birden fazla FOLD mekânında nasıl bir araya geleceği; bu ortak yaşam alanının nasıl kullanılabileceğine, sakinlerin ortak yaşam alanının nasıl tahayyül edilebileceğine dair öneriler geliştimeniz beklenmektedir.

 

 

29. "...hayallerindeki yaşam alanını senaryolaştırmaları, senaryolarında FOLD aktiviteleri önermeleri, önerdikleri kurgu içerisinden seçtikleri FOLD'u çizmeleri ve o FOLD mekânına ait bir nesneyi tasarlamaları bekleniyor." açıklamasından anladığımız kadarıyla dört aşamalı bir tasarım süreci bekleniyor.

 

        Üçüncü aşama olan, "önerdikleri kurgu içerisinden seçtikleri FOLD'u çizmeleri" ibaresinde bahsedilen seçeceğimiz FOLD, mekanda gerçekleşecek spesifik bir eylemi mi tanımlamaktadır?

 

        Yarışmacılar, geliştirdikleri senaryonun bir parçası olarak kurguladıkları FOLD mekânını ister tek bir aktiviteyi isterlerse birden fazla aktiviteyi içerisinde barındırabilecek şekilde tarifleyebilirler.

 

 

30.  Dördüncü aşamadaki "o FOLD mekanına ait bir nesneyi tasarlamaları bekleniyor." ibaresinde de bir önceki adımda seçtiğimiz spesifik eylem için bir nesne tasarımından mı bahsedilmektedir?

 

        Katılımcılardan, FOLD mekân kurgusu ve mekânda yer alan aktivite/aktivitelerle ilişkilendirilebilecek ürün tasarlamaları beklenmektedir.